Chuyển đến nội dung
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+

Ngôn ngữ

Quốc gia

Dầu biểu bì hữu cơ La Palm Spa Gallon vàng Dứa

by La Palm
Tiết kiệm $3.01 Tiết kiệm $3.01
Giá gốc $19.56
Giá gốc $19.56 - Giá gốc $19.56
Giá gốc $19.56
Giá hiện tại $16.55
$16.55 - $16.55
Giá hiện tại $16.55

Làm trẻ hóa lớp biểu bì và thúc đẩy móng tay khỏe mạnh.

Chỉ đường: Một chút đi một chặng đường dài. Dùng giấy thấm hoặc tăm bông chấm một lượng nhỏ lên lớp biểu bì và xoa đều.

Kích thước: Gallon