Chuyển đến nội dung
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+

Ngôn ngữ

Quốc gia

Chisel Dip Liquid # 1 Bonder 0.5oz

Giá gốc $8.99 - Giá gốc $8.99
Giá gốc
$8.99
$8.99 - $8.99
Giá hiện tại $8.99

Chất lỏng nhúng Chisel Bước # 1

  • Điều này tiếp tục diễn ra trước tiên để chuẩn bị móng và đảm bảo tất cả các lớp dính dễ dàng và giữ nguyên tạo độ kín khít và đồng thời nuôi dưỡng lớp móng