Chuyển đến nội dung
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+

Ngôn ngữ

Quốc gia

Chất kích hoạt Chisel Dip Liquid # 3 0.5oz

Giá gốc $8.99 - Giá gốc $8.99
Giá gốc
$8.99
$8.99 - $8.99
Giá hiện tại $8.99

Chất kích hoạt Chisel Dipping Liquid # 3 0.5oz

# 3 Chất kích hoạt: Chất kích hoạt móng acrylic này được sử dụng để làm cứng bột và đóng dấu tất cả các lớp sơn trước đó để móng có thể được khoan, mài và đánh bóng.