Chuyển đến nội dung
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+
FREE SHIPPING ON ORDER $149.99+

Ngôn ngữ

Quốc gia

Băng nhám

Bộ lọc

 • Giá gốc $8.50 - Giá gốc $8.50
  Giá gốc
  $8.50
  $8.50 - $8.50
  Giá hiện tại $8.50

  Dây băng nhám trắng Medicool Zebra - Trung bình

  Medicool

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thíc...

  View full details
 • Giá gốc $1.99 - Giá gốc $1.99
  Giá gốc
  $1.99
  $1.99 - $1.99
  Giá hiện tại $1.99

  Băng nhám Mandrel tiêu chuẩn của EBS

  EBS

  Băng nhám trục tiêu chuẩn EBS là các thanh trục của các mũi mài có thể thay thế này được làm bằng vật liệu kim loại rắn, ổn định và dễ lắp vào bit ...

  View full details
 • Giá gốc $6.99 - Giá gốc $6.99
  Giá gốc
  $6.99
  $6.99 - $6.99
  Giá hiện tại $6.99

  Băng nhám Satori Brown - Tốt

  Satori

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám. Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thí...

  View full details
 • Giá gốc $8.99 - Giá gốc $8.99
  Giá gốc
  $8.99
  $8.99 - $8.99
  Giá hiện tại $8.99

  Băng nhám Mandrel cao cấp của EBS

  EBS

  EBS Premium Mandrel Sanding Band là các bit trục gá dễ tháo lắp cao cấp phù hợp với tất cả các loại Băng nhám được sử dụng cho Đinh từ Đường kính 0...

  View full details
 • Giá gốc $8.50 - Giá gốc $8.50
  Giá gốc
  $8.50
  $8.50 - $8.50
  Giá hiện tại $8.50

  Dây nhám trắng Medicom Zebra - Thô

  Medicool

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thíc...

  View full details
 • Giá gốc $6.99 - Giá gốc $6.99
  Giá gốc
  $6.99
  $6.99 - $6.99
  Giá hiện tại $6.99

  Băng nhám Satori Brown - Trung bình

  Satori

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám. Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thí...

  View full details
 • Giá gốc $8.50 - Giá gốc $8.50
  Giá gốc
  $8.50
  $8.50 - $8.50
  Giá hiện tại $8.50

  Dây nhám trắng Medicom Zebra - Thô

  Medicool

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thíc...

  View full details
 • Giá gốc $6.99 - Giá gốc $6.99
  Giá gốc
  $6.99
  $6.99 - $6.99
  Giá hiện tại $6.99

  Băng nhám Satori Brown - Thô

  Satori

  Đặc trưng: Phù hợp cho các mũi khoan móng tay và các mũi khoan khác sử dụng băng nhám. Hoàn hảo để mài cả móng tay tự nhiên và móng tay giả. Thí...

  View full details